Dane podmiotu

Nazwa F & F FILIPOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Skrócona nazwa F & F FILIPOWSKI
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000097447
NIP 7310005314
REGON 470625813
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat PABIANICKI, gmina PABIANICE, miejsc. PABIANICE
Adres ul. KONSTANTYNOWSKA, nr 79/81, lok. ---, miejsc. PABIANICE, kod 95-200, poczta PABIANICE, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2002-03-08
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Nazwa organu reprezentacji KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE
Przedmiot działalności
31, 62, A, PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z
WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
31, 62, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
51, 70, B, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Filipowski Rafał Mariusz 1965-12-19
Filipowska Beata Irena 1966-07-09

Dane podmiotu F & F FILIPOWSKI SPÓŁKA JAWNA przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - F & F FILIPOWSKI SPÓŁKA JAWNA. Numer KRS podmiotu F & F FILIPOWSKI SPÓŁKA JAWNA - 0000097447, NIP - 7310005314, REGON - 470625813. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu F & F FILIPOWSKI SPÓŁKA JAWNA to: kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat PABIANICKI, gmina PABIANICE, miejsc. PABIANICE. Adres ul. KONSTANTYNOWSKA, nr 79/81, lok. ---, miejsc. PABIANICE, kod 95-200, poczta PABIANICE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl