Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000084281
NIP 6340016492
REGON 271865320
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
Adres ul. KORFANTEGO, nr 71, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-161, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA AKCYJNA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2002-06-03
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z
Przedmiot działalności
65, 22, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
65, 12, B, POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
65, 23, Z, POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
67, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
67, 11, Z, ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM
74, 14, , DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
70, 12, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
74, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
74, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Kruglej Dariusz Prezes Zarządu 1969-05-01

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Marcinek Krzysztof Jan 1951-02-06
Morawiec Grzegorz Marcin 1975-02-12
Wolnicka Karolina 1981-04-05

Dane podmiotu ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA AKCYJNA przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA AKCYJNA. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA AKCYJNA - 0000084281, NIP - 6340016492, REGON - 271865320. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA AKCYJNA to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE. Adres ul. KORFANTEGO, nr 71, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-161, poczta KATOWICE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl