Dane podmiotu

Nazwa E&S PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E&S PROJECT
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000738911
NIP 6040205384
REGON 380695016
Siedziba kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat GDAŃSKI, gmina PRUSZCZ GDAŃSKI, miejsc. PRUSZCZ GDAŃSKI
Adres ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA, nr 2, lok. ---, miejsc. PRUSZCZ GDAŃSKI, kod 83-000, poczta PRUSZCZ GDAŃSKI, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2018-07-02
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Przedmiot działalności
71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Kruglik Elżbieta Teresa Prezes Zarządu 1990-02-15
Wiśniowska Sylwia Członek Zarządu 1966-03-07

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Kruglik Elżbieta Teresa 1990-02-15
Wiśniowska Sylwia 1966-03-07

Dane podmiotu E&S PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E&S PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E&S PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000738911, NIP - 6040205384, REGON - 380695016. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E&S PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat GDAŃSKI, gmina PRUSZCZ GDAŃSKI, miejsc. PRUSZCZ GDAŃSKI. Adres ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA, nr 2, lok. ---, miejsc. PRUSZCZ GDAŃSKI, kod 83-000, poczta PRUSZCZ GDAŃSKI, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl