Dane podmiotu

Nazwa E&E BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E&E BAU
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000727532
NIP 9512460005
REGON 369980952
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
Adres ul. ADAMA BRANICKIEGO, nr 18, lok. 63, miejsc. WARSZAWA, kod 02-927, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2018-04-17
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD SPÓŁKI
Nazwa organu reprezentacji DWÓCH CZŁNKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Przedmiot działalności
41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
42, , , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
43, 2, , WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
43, 39, , WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
78, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
DragolovČanin Alen Prezes Zarządu
KrkuŠić Esad Wiceprezes Zarządu

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
DragolovČanin Alen
KrkuŠić Esad

Dane podmiotu E&E BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E&E BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E&E BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000727532, NIP - 9512460005, REGON - 369980952. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E&E BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA. Adres ul. ADAMA BRANICKIEGO, nr 18, lok. 63, miejsc. WARSZAWA, kod 02-927, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl