Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKA FUNDACJA EKOLOGICZNO-MEDYCZNA EKO-MED 2000
Skrócona nazwa ŚLĄSKA FUNDACJA EKOLOGICZNO-MEDYCZNA EKO-MED 2000
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń
Numer KRS 0000072659
NIP 6431454720
REGON 271071688
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, gmina M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, miejsc. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Adres ul. 1 MAJA, nr 9, lok. ---, miejsc. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, kod 41-100, poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, kraj POLSKA
Forma prawna FUNDACJA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców 2001-12-17
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES LUB JEDEN Z ZASTĘPCÓW PREZESA.

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Śledziński Zbigniew Michał Prezes 1946-09-25
Trojanowicz Andrzej Marian V-ce Prezes 1938-08-22
Poloczek Ryszard Franciszek Członek Zarządu 1959-10-10
Śledzińska Barbara Ewa Członek Zarządu 1950-01-19
Straszak Andrzej Vice Prezes 1956-11-30

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Ledwoń Krystian 1954-07-08
Wyciślok Edward 1955-09-04
Kaszuba Michał Borys 1941-07-14
Wyciślok Józef Augustyn 1952-08-22
Sakiel Stanisław 1926-10-21

Dane podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA EKOLOGICZNO-MEDYCZNA EKO-MED 2000 przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKA FUNDACJA EKOLOGICZNO-MEDYCZNA EKO-MED 2000. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA EKOLOGICZNO-MEDYCZNA EKO-MED 2000 - 0000072659, NIP - 6431454720, REGON - 271071688. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA EKOLOGICZNO-MEDYCZNA EKO-MED 2000 to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, gmina M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, miejsc. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Adres ul. 1 MAJA, nr 9, lok. ---, miejsc. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, kod 41-100, poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl