Dane podmiotu

Nazwa F&F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa F&F
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000724261
NIP 7010813553
REGON 369797320
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
Adres ul. ŻURAWIA, nr 26, lok. 10, miejsc. WARSZAWA, kod 00-515, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2018-03-27
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email [email protected]
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Przedmiot działalności
55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
55, , , ZAKWATEROWANIE
56, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Szałek Janina Bronisława Prezes Zarządu 1965-07-12

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Szałek Paulina 1986-08-25

Dane podmiotu F&F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - F&F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu F&F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000724261, NIP - 7010813553, REGON - 369797320. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu F&F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA. Adres ul. ŻURAWIA, nr 26, lok. 10, miejsc. WARSZAWA, kod 00-515, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl