Dane podmiotu

Nazwa F & J TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ
Skrócona nazwa F & J TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000705145
NIP 5521721561
REGON 368938416
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat SUSKI, gmina MAKÓW PODHALAŃSKI, miejsc. MAKÓW PODHALAŃSKI
Adres ul. GŁOWACKIEGO, nr 8B, lok. ---, miejsc. MAKÓW PODHALAŃSKI, kod 34-220, poczta MAKÓW PODHALAŃSKI, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2017-12-07
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU WSZELKICH OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Przedmiot działalności
49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49, 31, Z, TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
49, 39, Z, POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
53, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO)
53, 20, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
82, 92, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Wicherek Jacek Wojciech Prezes Zarządu 1982-06-16
Wicherek Dominika Członek Zarządu 1986-02-18

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Wicherek Jacek Wojciech 1982-06-16

Dane podmiotu F & J TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - F & J TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu F & J TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ - 0000705145, NIP - 5521721561, REGON - 368938416. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu F & J TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat SUSKI, gmina MAKÓW PODHALAŃSKI, miejsc. MAKÓW PODHALAŃSKI. Adres ul. GŁOWACKIEGO, nr 8B, lok. ---, miejsc. MAKÓW PODHALAŃSKI, kod 34-220, poczta MAKÓW PODHALAŃSKI, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl