Dane podmiotu

Nazwa F K LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa F K LINE
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000694414
NIP 8871815123
REGON 368228637
Siedziba kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat ZĄBKOWICKI, gmina ZIĘBICE, miejsc. DĘBOWIEC
Adres ul. ---, nr 21B, lok. ---, miejsc. DĘBOWIEC, kod 57-220, poczta ZIĘBICE, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2017-09-08
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Przedmiot działalności
49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49, 32, Z, DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH
49, 42, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
77, 32, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Fatyga Paweł Władysław Prezes Zarządu 1981-12-25
Krawiec Grzegorz Józef Członek Zarządu 1973-06-30

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Fatyga Paweł Władysław 1981-12-25
Krawiec Grzegorz Józef 1973-06-30

Dane podmiotu F K LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - F K LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu F K LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000694414, NIP - 8871815123, REGON - 368228637. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu F K LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat ZĄBKOWICKI, gmina ZIĘBICE, miejsc. DĘBOWIEC. Adres ul. ---, nr 21B, lok. ---, miejsc. DĘBOWIEC, kod 57-220, poczta ZIĘBICE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl