Dane podmiotu

Nazwa E - LOGIKA
Skrócona nazwa E - LOGIKA
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń
Numer KRS 0000689977
NIP 9731044287
REGON 367997977
Siedziba kraj POLSKA, woj. LUBUSKIE, powiat ZIELONOGÓRSKI, gmina NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI, miejsc. NIWISKA
Adres ul. SZKOLNA, nr 4, lok. ---, miejsc. NIWISKA, kod 66-010, poczta NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI, kraj POLSKA
Forma prawna STOWARZYSZENIE
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców 2017-08-11
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI, W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA E - LOGIKA.

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Boczar Beata Prezes Zarządu 1965-09-22
Jakubowski Paweł Wiceprezes Zarządu 1977-08-27
Pyż Paweł Oskar Sekretarz 1993-04-14

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Poszytek Paweł 1982-04-28
Kucharek Milena 1987-11-04
Kisiel Tadeusz 1980-09-22

Dane podmiotu E - LOGIKA przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E - LOGIKA. Numer KRS podmiotu E - LOGIKA - 0000689977, NIP - 9731044287, REGON - 367997977. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E - LOGIKA to: kraj POLSKA, woj. LUBUSKIE, powiat ZIELONOGÓRSKI, gmina NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI, miejsc. NIWISKA. Adres ul. SZKOLNA, nr 4, lok. ---, miejsc. NIWISKA, kod 66-010, poczta NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl