Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKI INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Skrócona nazwa ŚLĄSKI INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000680284
NIP 6342896563
REGON 367436641
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat KATOWICE, gmina KATOWICE, miejsc. KATOWICE
Adres ul. JAWOROWA, nr 34, lok. 7, miejsc. KATOWICE, kod 40-650, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2017-06-01
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji
Nazwa organu reprezentacji
Przedmiot działalności
70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
43, 2, , WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
81, 21, Z, NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Szwed Monika Joanna 1976-08-27
Szwed Tomasz Antoni 1977-01-17
Geektech Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Dane podmiotu ŚLĄSKI INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKI INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKI INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 0000680284, NIP - 6342896563, REGON - 367436641. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKI INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat KATOWICE, gmina KATOWICE, miejsc. KATOWICE. Adres ul. JAWOROWA, nr 34, lok. 7, miejsc. KATOWICE, kod 40-650, poczta KATOWICE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl