Dane podmiotu

Nazwa E&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Skrócona nazwa E&B
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000677051
NIP 7123338958
REGON 367230158
Siedziba kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat LUBLIN, gmina LUBLIN, miejsc. LUBLIN
Adres ul. PRZYJACIELSKA, nr 4, lok. ---, miejsc. LUBLIN, kod 20-704, poczta LUBLIN, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2017-05-08
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Nazwa organu reprezentacji SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA: E&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO
Przedmiot działalności
46, 42, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Bojko Ewelina 1991-09-07
E&b Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Dane podmiotu E&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Numer KRS podmiotu E&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 0000677051, NIP - 7123338958, REGON - 367230158. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA to: kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat LUBLIN, gmina LUBLIN, miejsc. LUBLIN. Adres ul. PRZYJACIELSKA, nr 4, lok. ---, miejsc. LUBLIN, kod 20-704, poczta LUBLIN, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl