Dane podmiotu

Nazwa E FOUR S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E FOUR S
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000675187
NIP 6342894297
REGON 367128543
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat KATOWICE, gmina KATOWICE, miejsc. KATOWICE
Adres ul. JANA III SOBIESKIEGO, nr 11, lok. CD18, miejsc. KATOWICE, kod 40-082, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2017-04-25
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Przedmiot działalności
46, 39, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
46, 31, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
46, 32, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
46, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
77, 32, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Rezk Sameh Sayed Sayed Prezes Zarządu
Alsherif Alsayed Mohamed Alsayed Członek Zarządu

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Rezk Sameh Sayed Sayed
Alsherif Alsayed Mohamed Alsayed
Elmekataf Sameh Basyouny Abdou
Mohamed Ehab Mohamed Hamed Aly
Abdelfattah Sami Mohamed Shaaban

Dane podmiotu E FOUR S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E FOUR S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E FOUR S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000675187, NIP - 6342894297, REGON - 367128543. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E FOUR S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat KATOWICE, gmina KATOWICE, miejsc. KATOWICE. Adres ul. JANA III SOBIESKIEGO, nr 11, lok. CD18, miejsc. KATOWICE, kod 40-082, poczta KATOWICE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl