Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKA FUNDACJA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE I ICH RODZINOM "Q ZMIANIE"
Skrócona nazwa ŚLĄSKA FUNDACJA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE I ICH RODZINOM "Q ZMIANIE"
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń
Numer KRS 0000651065
NIP 4980266162
REGON 366046582
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat PIEKARY ŚLĄSKIE, gmina PIEKARY ŚLĄSKIE, miejsc. PIEKARY ŚLĄSKIE
Adres ul. BISKUPA NANKERA, nr 192/II, lok. 14, miejsc. PIEKARY ŚLĄSKIE, kod 41-949, poczta PIEKARY ŚLĄSKIE, kraj POLSKA
Forma prawna FUNDACJA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców 2016-12-09
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji 1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI ORAZ OŚWIADCZENIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 3.000 (TRZECH TYSIĘCY) ZŁOTYCH, Z WYŁĄCZENIEM PKT. 2B), SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU. 2.

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Krytowska Ewa Beata Prezes Fundacji 1961-03-20
Krytowski Andrzej Mariusz Wiceprezes Fundacji 1963-05-30

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Krawiec Michał Józef 1991-06-12
Jaguś Agnieszka Magdalena 1982-04-21
Nicpoń Joanna Helena 1972-02-10

Dane podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE I ICH RODZINOM "Q ZMIANIE" przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKA FUNDACJA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE I ICH RODZINOM "Q ZMIANIE". Numer KRS podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE I ICH RODZINOM "Q ZMIANIE" - 0000651065, NIP - 4980266162, REGON - 366046582. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE I ICH RODZINOM "Q ZMIANIE" to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat PIEKARY ŚLĄSKIE, gmina PIEKARY ŚLĄSKIE, miejsc. PIEKARY ŚLĄSKIE. Adres ul. BISKUPA NANKERA, nr 192/II, lok. 14, miejsc. PIEKARY ŚLĄSKIE, kod 41-949, poczta PIEKARY ŚLĄSKIE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl