Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSK WROCŁAW HANDBALL TEAM SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa ŚLĄSK WROCŁAW HANDBALL TEAM
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000650163
NIP 8982223609
REGON 365218265
Siedziba kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
Adres ul. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, nr 74, lok. 320, miejsc. WROCŁAW, kod 50-020, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA AKCYJNA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2016-12-01
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
Przedmiot działalności
93, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH
93, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
93, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
93, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
85, 51, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
82, 1, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
73, 1, , REKLAMA

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Krawczyk Magdalena Prezes Zarządu 1978-10-03

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Kącka Ewelina Katarzyna 1976-11-25
Fingas Agnieszka 1972-05-06
Starzak Ogrodnik Marta 1964-04-01

Dane podmiotu ŚLĄSK WROCŁAW HANDBALL TEAM SPÓŁKA AKCYJNA przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSK WROCŁAW HANDBALL TEAM SPÓŁKA AKCYJNA. Numer KRS podmiotu ŚLĄSK WROCŁAW HANDBALL TEAM SPÓŁKA AKCYJNA - 0000650163, NIP - 8982223609, REGON - 365218265. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSK WROCŁAW HANDBALL TEAM SPÓŁKA AKCYJNA to: kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW. Adres ul. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, nr 74, lok. 320, miejsc. WROCŁAW, kod 50-020, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl