Dane podmiotu

Nazwa E CUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Skrócona nazwa E CUBE
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000635237
NIP 5272779106
REGON 365361206
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
Adres ul. GRZYBOWSKA, nr 80/82, lok. 700, miejsc. WARSZAWA, kod 00-844, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2016-09-02
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Przedmiot działalności
46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
46, 2, , SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT
46, 4, , SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
46, 31, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
46, 33, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
46, 34, A, SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
46, 34, B, SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
46, 37, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW
52, 10, , MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Gavrailov Stanislav Ivanov Członek Zarządu

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Gavrailov Stanislav Ivanov

Dane podmiotu E CUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E CUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI. Numer KRS podmiotu E CUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI - 0000635237, NIP - 5272779106, REGON - 365361206. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E CUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI to: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA. Adres ul. GRZYBOWSKA, nr 80/82, lok. 700, miejsc. WARSZAWA, kod 00-844, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl