Dane podmiotu

Nazwa E & N SKLORZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E & N SKLORZ
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000634138
NIP 6452548136
REGON 365245138
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat TARNOGÓRSKI, gmina TWORÓG, miejsc. POŁOMIA
Adres ul. BYTOMSKA, nr 64, lok. ---, miejsc. POŁOMIA, kod 42-690, poczta TWORÓG, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2016-08-29
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALB
Przedmiot działalności
10, 71, Z, PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
10, 72, , PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
47, 24, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
10, 52, , PRODUKCJA LODÓW
56, 1, , RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
56, 2, , PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
47, 75, , SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 76, , SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
96, 02, , FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE
81, 3, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Sklorz Ewa Renata Prezes Zarządu 1973-02-04

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Sklorz Ewa Renata 1973-02-04

Prokurenci:

Nazwisko i imię
Sklorz Marek Bolesław

Dane podmiotu E & N SKLORZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E & N SKLORZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E & N SKLORZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000634138, NIP - 6452548136, REGON - 365245138. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E & N SKLORZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat TARNOGÓRSKI, gmina TWORÓG, miejsc. POŁOMIA. Adres ul. BYTOMSKA, nr 64, lok. ---, miejsc. POŁOMIA, kod 42-690, poczta TWORÓG, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl