Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKI HOLDING PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa ŚLĄSKI HOLDING PRZEMYSŁOWY
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000629937
NIP 6342869690
REGON 365034453
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat MIKOŁOWSKI, gmina MIKOŁÓW, miejsc. MIKOŁÓW
Adres ul. BIELSKA, nr 49, lok. ---, miejsc. MIKOŁÓW, kod 43-190, poczta MIKOŁÓW, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA AKCYJNA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2016-07-27
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
Przedmiot działalności
82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
82, 19, Z, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Tumielewicz Radosław Przemysław Prezes Zarządu 1971-07-10

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Paczocha Małgorzata 1974-01-22
Boroń Kacper 1974-07-01
Zioło Elżbieta Maria 1959-09-07
Pieda Barbara 1976-06-29
Greczkowicz Wojciech Stanisław 1979-01-23

Dane podmiotu ŚLĄSKI HOLDING PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKI HOLDING PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKI HOLDING PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA - 0000629937, NIP - 6342869690, REGON - 365034453. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKI HOLDING PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat MIKOŁOWSKI, gmina MIKOŁÓW, miejsc. MIKOŁÓW. Adres ul. BIELSKA, nr 49, lok. ---, miejsc. MIKOŁÓW, kod 43-190, poczta MIKOŁÓW, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl