Dane podmiotu

Nazwa F GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa F GROUP
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000628167
NIP 7010598184
REGON 365018550
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
Adres ul. ALEJA WYŚCIGOWA, nr 6, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-681, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2016-07-20
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Przedmiot działalności
68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW
41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
52, 1, , MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
55, 1, , HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
56, 1, , RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Robaszewski Łukasz Jakub Prezes Zarządu 1981-09-27

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Bui Son Ngoc 1963-10-20
Lam Investment Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Dane podmiotu F GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - F GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu F GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000628167, NIP - 7010598184, REGON - 365018550. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu F GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA. Adres ul. ALEJA WYŚCIGOWA, nr 6, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-681, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl