Dane podmiotu

Nazwa E&C SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E&C SERVICES
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000602444
NIP 8992783876
REGON 363748875
Siedziba kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
Adres ul. HUBSKA, nr 52-54, lok. U13, miejsc. WROCŁAW, kod 50-502, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2016-02-16
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW WWW.EECC.EU
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; PROKURENT SAMOISTNY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Przedmiot działalności
70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
96, , , POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
18, 2, , REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
47, 4, , SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
58, 1, , WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
58, 2, , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
63, 9, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
73, 2, , BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
94, 1, , DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
De Meulemeester Benedict Remi Prezes Zarządu
Vanpachtenbeke Liselore Henriette Członek Zarządu 1985-08-20

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
E&c Bvba Z Siedzibą W Kortrijk (belgia)

Prokurenci:

Nazwisko i imię
Stępniak Magdalena Alicja

Dane podmiotu E&C SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E&C SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E&C SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000602444, NIP - 8992783876, REGON - 363748875. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E&C SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW. Adres ul. HUBSKA, nr 52-54, lok. U13, miejsc. WROCŁAW, kod 50-502, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl