Dane podmiotu

Nazwa ŚCIEŻKI ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa ŚCIEŻKI ZDROWIA
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000578398
NIP 8733255993
REGON 362643542
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat TARNÓW, gmina TARNÓW, miejsc. TARNÓW
Adres ul. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO, nr 5, lok. 4, miejsc. TARNÓW, kod 33-100, poczta TARNÓW, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2015-10-02
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW SCIEZKIDOZDROWIA.PL
Email [email protected]
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Przedmiot działalności
73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
93, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI
86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
85, 51, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Knaga Marta Maria Prezes Zarządu 1963-07-14
Mularski Wiesław Józef Członek Zarządu 1960-08-27

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Knaga Marta Maria 1963-07-14
Mularski Wiesław Józef 1960-08-27

Dane podmiotu ŚCIEŻKI ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚCIEŻKI ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu ŚCIEŻKI ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000578398, NIP - 8733255993, REGON - 362643542. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚCIEŻKI ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat TARNÓW, gmina TARNÓW, miejsc. TARNÓW. Adres ul. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO, nr 5, lok. 4, miejsc. TARNÓW, kod 33-100, poczta TARNÓW, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl