Dane podmiotu

Nazwa E ENERGIJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E ENERGIJA POLSKA
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000562120
NIP 5842742176
REGON 361733929
Siedziba kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat GDAŃSK, gmina GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK
Adres ul. AL. JANA PAWŁA II, nr 20, lok. ---, miejsc. GDAŃSK, kod 80-462, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2015-06-09
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU
Przedmiot działalności
25, 30, Z, PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
25, 2, , PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
25, 21, , PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
28, 21, , PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH
28, 25, , PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH
71, 12, , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
71, 2, , BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
02, 20, , POZYSKIWANIE DREWNA
35, 3, , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
42, 22, , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Pieczulis Piotr Prezes Zarządu 1974-04-19

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Uab "e Energija" Z Siedzibą W Wilnie

Dane podmiotu E ENERGIJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E ENERGIJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E ENERGIJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000562120, NIP - 5842742176, REGON - 361733929. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E ENERGIJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat GDAŃSK, gmina GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK. Adres ul. AL. JANA PAWŁA II, nr 20, lok. ---, miejsc. GDAŃSK, kod 80-462, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl