Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO "PARASOL"
Skrócona nazwa ŚLĄSKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO "PARASOL"
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń
Numer KRS 0000551604
NIP 6312656854
REGON 361157437
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat GLIWICE, gmina GLIWICE, miejsc. GLIWICE
Adres ul. ZWYCIĘSTWA, nr 1, lok. ---, miejsc. GLIWICE, kod 44-100, poczta GLIWICE, kraj POLSKA
Forma prawna FUNDACJA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców 2015-04-01
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji 1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI ORAZ OŚWIADCZENIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 3.000 (TRZECH TYSIĘCY) ZŁOTYCH, Z WYŁĄCZENIEM PKT. 2B), SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU. 2.

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Grzegórzko Radosław Tomasz Prezes Zarządu 1981-06-26
Bismor Jędrychowska Natalia Marta Wiceprezes Zarządu 1985-05-19

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Domaszewicz Karolina Maria 1982-03-16
Jędrychowska Izabela Helena 1979-08-27
Wagner Tomasz Piotr 1973-11-06

Dane podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO "PARASOL" przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO "PARASOL". Numer KRS podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO "PARASOL" - 0000551604, NIP - 6312656854, REGON - 361157437. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO "PARASOL" to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat GLIWICE, gmina GLIWICE, miejsc. GLIWICE. Adres ul. ZWYCIĘSTWA, nr 1, lok. ---, miejsc. GLIWICE, kod 44-100, poczta GLIWICE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl