Dane podmiotu

Nazwa F & J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa F & J
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000549602
NIP 9231695159
REGON 361086170
Siedziba kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat WOLSZTYŃSKI, gmina WOLSZTYN, miejsc. WOLSZTYN
Adres ul. STRZELECKA, nr 1, lok. ---, miejsc. WOLSZTYN, kod 64-200, poczta WOLSZTYN, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2015-03-25
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji KAŻDY Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Przedmiot działalności
49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
52, 22, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY
52, 29, B, DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
69, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Florek Damian Prezes Zarządu 1983-10-16
Jurga Maciej Szymon Wiceprezes Zarządu 1988-08-17

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Florek Damian 1983-10-16
Jurga Maciej Szymon 1988-08-17

Dane podmiotu F & J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - F & J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu F & J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000549602, NIP - 9231695159, REGON - 361086170. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu F & J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat WOLSZTYŃSKI, gmina WOLSZTYN, miejsc. WOLSZTYN. Adres ul. STRZELECKA, nr 1, lok. ---, miejsc. WOLSZTYN, kod 64-200, poczta WOLSZTYN, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl