Dane podmiotu

Nazwa E I T SYSTEMY INŻYNIERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Skrócona nazwa E I T SYSTEMY INŻYNIERSKIE
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000547214
NIP 6572916950
REGON 360955160
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, powiat KIELCE, gmina KIELCE, miejsc. KIELCE
Adres ul. WARSZAWSKA, nr 218E, lok. USŁ. 3, miejsc. KIELCE, kod 25-414, poczta KIELCE, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2015-03-05
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji
Nazwa organu reprezentacji
Przedmiot działalności
43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
43, 29, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
43, 31, Z, TYNKOWANIE
43, 32, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Dane podmiotu E I T SYSTEMY INŻYNIERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E I T SYSTEMY INŻYNIERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. Numer KRS podmiotu E I T SYSTEMY INŻYNIERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - 0000547214, NIP - 6572916950, REGON - 360955160. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E I T SYSTEMY INŻYNIERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA to: kraj POLSKA, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, powiat KIELCE, gmina KIELCE, miejsc. KIELCE. Adres ul. WARSZAWSKA, nr 218E, lok. USŁ. 3, miejsc. KIELCE, kod 25-414, poczta KIELCE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl