Dane podmiotu

Nazwa E&A FOOD AND TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E&A FOOD AND TRANSPORT
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000543939
NIP 5252609967
REGON 360828326
Siedziba kraj POLSKA, woj. PODLASKIE, powiat BIAŁOSTOCKI, gmina ŁAPY, miejsc. ŁAPY
Adres ul. HANDLOWA, nr 2, lok. ---, miejsc. ŁAPY, kod 18-100, poczta ŁAPY, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2015-02-18
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Przedmiot działalności
49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
52, , , MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
45, , , HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
49, , , TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA
33, , , NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Wróblewski Paweł Prezes Zarządu 1984-04-06

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Wróblewski Paweł 1984-04-06

Dane podmiotu E&A FOOD AND TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E&A FOOD AND TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E&A FOOD AND TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000543939, NIP - 5252609967, REGON - 360828326. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E&A FOOD AND TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. PODLASKIE, powiat BIAŁOSTOCKI, gmina ŁAPY, miejsc. ŁAPY. Adres ul. HANDLOWA, nr 2, lok. ---, miejsc. ŁAPY, kod 18-100, poczta ŁAPY, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl