Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ
Skrócona nazwa ŚLĄSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń
Numer KRS 0000053365
NIP 0
REGON 272951500
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. GLIWICE, gmina M. GLIWICE, miejsc. GLIWICE
Adres ul. MŁYŃSKA, nr 17, lok. ---, miejsc. GLIWICE, kod 44-100, poczta GLIWICE, kraj POLSKA
Forma prawna FUNDACJA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców 2001-10-24
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Guszczyńska Irena Maria Prezes Zarządu 1966-05-28
Masiarek Mariusz Jacek Członek Zarządu 1971-08-14
Kuczerawy Beata Członek Zarządu 1975-09-18

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Malanowicz Barbara
Ploch Dieter
Szelejewski Piotr 1958-08-16
Pietrzykowski Arkadiusz Edward 1972-10-16
Bąk Mirosław Antoni 1971-05-29
Kuczerawy Grzegorz Sławomir 1977-08-30
Wojciechowska Barbara Ewa 1971-06-24

Dane podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ - 0000053365, NIP - 0, REGON - 272951500. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. GLIWICE, gmina M. GLIWICE, miejsc. GLIWICE. Adres ul. MŁYŃSKA, nr 17, lok. ---, miejsc. GLIWICE, kod 44-100, poczta GLIWICE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl