Dane podmiotu

Nazwa E I T SYSTEMY INŻYNIERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E I T SYSTEMY INŻYNIERSKIE
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000520402
NIP 6572915123
REGON 260789204
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, powiat M. KIELCE, gmina M. KIELCE, miejsc. KIELCE
Adres ul. WARSZAWSKA, nr 218E, lok. 3, miejsc. KIELCE, kod 25-414, poczta KIELCE, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2014-08-25
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Przedmiot działalności
41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
43, 29, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
43, 31, Z, TYNKOWANIE
43, 32, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
43, 33, Z, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
43, 34, Z, MALOWANIE I SZKLENIE
43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
43, 91, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Zielonko Arkadiusz Antoni Prezes Zarządu 1955-01-17

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Zielonko Arkadiusz Antoni 1955-01-17

Dane podmiotu E I T SYSTEMY INŻYNIERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E I T SYSTEMY INŻYNIERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E I T SYSTEMY INŻYNIERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000520402, NIP - 6572915123, REGON - 260789204. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E I T SYSTEMY INŻYNIERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, powiat M. KIELCE, gmina M. KIELCE, miejsc. KIELCE. Adres ul. WARSZAWSKA, nr 218E, lok. 3, miejsc. KIELCE, kod 25-414, poczta KIELCE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl