Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKI HOLDING BROWARNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa ŚLĄSKI HOLDING BROWARNICZY
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000512831
NIP 2060002699
REGON 243620993
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. RYBNIK, gmina M. RYBNIK, miejsc. RYBNIK
Adres ul. ---, nr ---, lok. ---, miejsc. RYBNIK, kod ---, poczta ---, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2014-06-10
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Przedmiot działalności
11, , , PRODUKCJA NAPOJÓW
46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
56, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
79, , , DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
01, , , UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
55, , , ZAKWATEROWANIE

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Dolezal Frantisek Prezes Zarządu
Sliva Radim Członek Zarządu

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Dolezal Frantisek
Sliva Radim

Dane podmiotu ŚLĄSKI HOLDING BROWARNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKI HOLDING BROWARNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKI HOLDING BROWARNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000512831, NIP - 2060002699, REGON - 243620993. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKI HOLDING BROWARNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. RYBNIK, gmina M. RYBNIK, miejsc. RYBNIK. Adres ul. ---, nr ---, lok. ---, miejsc. RYBNIK, kod ---, poczta ---, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl