Dane podmiotu

Nazwa E & M CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E & M CONSULTING
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000508329
NIP 8561571879
REGON 811084785
Siedziba kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat GOLENIOWSKI, gmina MASZEWO, miejsc. JAROSŁAWKI
Adres ul. ---, nr 2, lok. 1, miejsc. JAROSŁAWKI, kod 72-130, poczta MASZEWO, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2014-05-13
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJ
Przedmiot działalności
49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49, 37, Z, POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY, PASAŻERSKI GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
01, 29, Z, UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH
01, 30, Z, ROZMNAŻANIE ROŚLIN
01, 42, Z, CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW
01, 50, Z, UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)
01, 62, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
02, 10, Z, GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH
02, 20, Z, POZYSKIWANIE DREWNA
02, 40, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM
03, 20, Z, CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Wesołowski Marcin Zbigniew Prezes Zarządu 1958-08-15

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Wesołowski Marcin Zbigniew 1958-08-15

Dane podmiotu E & M CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E & M CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E & M CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000508329, NIP - 8561571879, REGON - 811084785. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E & M CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat GOLENIOWSKI, gmina MASZEWO, miejsc. JAROSŁAWKI. Adres ul. ---, nr 2, lok. 1, miejsc. JAROSŁAWKI, kod 72-130, poczta MASZEWO, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl