Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKA FUNDACJA RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Skrócona nazwa ŚLĄSKA FUNDACJA RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń
Numer KRS 0000501402
NIP 6342828828
REGON 243566390
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
Adres ul. PCK, nr 10, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-057, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
Forma prawna FUNDACJA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców 2014-03-10
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji OŚWIADZCENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Konopka Marek Nikodem Prezes Zarządu 1959-08-03

Dane podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKA FUNDACJA RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - 0000501402, NIP - 6342828828, REGON - 243566390. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE. Adres ul. PCK, nr 10, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-057, poczta KATOWICE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl