Dane podmiotu

Nazwa F&F CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa F&F CONSULTING
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000497287
NIP 0
REGON 0
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat PRUSZKOWSKI, gmina PRUSZKÓW, miejsc. PRUSZKÓW
Adres ul. DŁUGA, nr 93, lok. ---, miejsc. PRUSZKÓW, kod 05-800, poczta PRUSZKÓW, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2014-02-06
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email [email protected]
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Przedmiot działalności
63, 11, , PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
63, 12, , DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
63, 91, , DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
63, 99, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
64, 91, , LEASING FINANSOWY
64, 92, , POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
64, 99, , POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
66, 19, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
66, 29, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Miszkurka Paulina Prezes Zarządu 1984-09-22

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Miszkurka Paulina 1984-09-22
Malec Małgorzata Jadwiga 1963-08-26

Dane podmiotu F&F CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - F&F CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu F&F CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000497287, NIP - 0, REGON - 0. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu F&F CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat PRUSZKOWSKI, gmina PRUSZKÓW, miejsc. PRUSZKÓW. Adres ul. DŁUGA, nr 93, lok. ---, miejsc. PRUSZKÓW, kod 05-800, poczta PRUSZKÓW, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl