Dane podmiotu

Nazwa F K OLESIEJUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Skrócona nazwa F K OLESIEJUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000493152
NIP 5272262432
REGON 16166538
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI ZACHODNI, gmina OŻARÓW MAZOWIECKI, miejsc. OŻARÓW MAZOWIECKI
Adres ul. POZNAŃSKA, nr 91, lok. ---, miejsc. OŻARÓW MAZOWIECKI, kod 05-850, poczta OŻARÓW MAZOWIECKI, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2014-01-03
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Nazwa organu reprezentacji PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE
Przedmiot działalności
46, 49, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
82, 92, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Fk Olesiejuk Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Invest Ipo44 SociÉtÉ En Commandite SpÉciale Z Siedzibą W Luksemburgu

Dane podmiotu F K OLESIEJUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - F K OLESIEJUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. Numer KRS podmiotu F K OLESIEJUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA - 0000493152, NIP - 5272262432, REGON - 16166538. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu F K OLESIEJUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA to: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI ZACHODNI, gmina OŻARÓW MAZOWIECKI, miejsc. OŻARÓW MAZOWIECKI. Adres ul. POZNAŃSKA, nr 91, lok. ---, miejsc. OŻARÓW MAZOWIECKI, kod 05-850, poczta OŻARÓW MAZOWIECKI, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl