Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKI HANDEL METALAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa ŚLĄSKI HANDEL METALAMI
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000048333
NIP 1130407516
REGON 11984640
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA
Adres ul. JANA PAWŁA II, nr 80, lok. C 14, miejsc. WARSZAWA, kod 00-175, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2001-09-28
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
Przedmiot działalności
46, 72, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
24, 44, Z, PRODUKCJA MIEDZI
25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Kwiatkowski Grzegorz Aleksander Członek Zarządu 1957-03-26

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Traa Werner Theodor
Anastasia Costante
NÜbling JÖrg

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Wieland-werke Ag D-89079 Ulm / Niemcy

Dane podmiotu ŚLĄSKI HANDEL METALAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKI HANDEL METALAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKI HANDEL METALAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000048333, NIP - 1130407516, REGON - 11984640. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKI HANDEL METALAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA. Adres ul. JANA PAWŁA II, nr 80, lok. C 14, miejsc. WARSZAWA, kod 00-175, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl