Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKI KLUB PARALOTNIOWY
Skrócona nazwa ŚLĄSKI KLUB PARALOTNIOWY
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń
Numer KRS 0000048264
NIP 0
REGON 277651317
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
Adres ul. OSIKOWA, nr 48, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-181, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
Forma prawna STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców 2001-09-28
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO WYDATKOWANIA SUM PIENIĘŻNYCH BĄDŹ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU KLUBU A TAKŻE PODPISYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH SPRAW FINANSOWO GOSPODARCZYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KLUBU ŁĄCZNIE.

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Maślonka Michał Antoni Prezes 1975-07-10
Śmieszny Grzegorz Rafał V-ce Prezes 1972-06-25
Haśnik Przemysław Tomasz V-ce Prezes 1975-04-30
Łuckoś Rafał Marcin Członek Zarządu 1974-02-26
Wieszczek Jarosław Florian Skarbnik 1962-02-22

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Ciwis Jacek Aleksander 1965-07-04
Grabowski Piotr Mirosław 1975-05-06
Nocoń Tomasz Mariusz 1971-12-12

Komitet Założycielski:

Nazwisko i imię
Śmieszny Grzegorz Rafał
Maślonka Michał Antoni

Dane podmiotu ŚLĄSKI KLUB PARALOTNIOWY przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKI KLUB PARALOTNIOWY. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKI KLUB PARALOTNIOWY - 0000048264, NIP - 0, REGON - 277651317. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKI KLUB PARALOTNIOWY to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE. Adres ul. OSIKOWA, nr 48, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-181, poczta KATOWICE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl