Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSK WROCŁAW BASKETBALL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa ŚLĄSK WROCŁAW BASKETBALL
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000477904
NIP 8982204747
REGON 22254019
Siedziba kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
Adres ul. MIESZCZAŃSKA, nr 4, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 50-201, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA AKCYJNA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2013-09-20
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄC
Przedmiot działalności
93, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH
93, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
18, 11, Z, DRUKOWANIE GAZET
18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE
18, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
18, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET
58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
59, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
59, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
73, 1, , REKLAMA
73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
73, 12, A, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
73, 12, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
73, 12, D, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
74, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
93, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
93, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Lizak Michał Prezes Zarządu 1975-04-01
Narkiewicz Ewa Członek Zarządu 1973-01-07

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Koch Jacek Stanisław 1966-01-05
Lang Wojciech Jerzy 1972-04-25
Pilch Janusz Stanisław 1959-11-06

Dane podmiotu ŚLĄSK WROCŁAW BASKETBALL SPÓŁKA AKCYJNA przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSK WROCŁAW BASKETBALL SPÓŁKA AKCYJNA. Numer KRS podmiotu ŚLĄSK WROCŁAW BASKETBALL SPÓŁKA AKCYJNA - 0000477904, NIP - 8982204747, REGON - 22254019. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSK WROCŁAW BASKETBALL SPÓŁKA AKCYJNA to: kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW. Adres ul. MIESZCZAŃSKA, nr 4, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 50-201, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl