Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KICKBOXINGU
Skrócona nazwa ŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KICKBOXINGU
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń
Numer KRS 0000476848
NIP 0
REGON 0
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat BIELSKI, gmina JAWORZE, miejsc. JAWORZE
Adres ul. SPADZISTA, nr 129, lok. ---, miejsc. JAWORZE, kod 43-384, poczta JAWORZE, kraj POLSKA
Forma prawna ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców 2013-09-13
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI DOTYCZĄCEGO PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ŚOZKB ORAZ REPREZENTOWANIE ŚOZKB NA ZEWNĄTRZ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB: PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ SEKRETARZA LUB SKARBNIKA.

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Turchan Agnieszka Prezes Zarządu 1972-09-06
Krzempek Beata Magdalena Skarbnik 1977-06-19
Mika Krzysztof Andrzej Wiceprezes 1980-09-16
Kostka Izabela Bożena Sekretarz 1969-06-03
Kostka Witold Członek Zarządu 1969-02-07

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Kostka Witold Janusz 1969-02-07
Turchan Piotr Kazimierz 1969-10-18
Kostka Karolina Agata 1991-01-25

Dane podmiotu ŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KICKBOXINGU przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KICKBOXINGU. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KICKBOXINGU - 0000476848, NIP - 0, REGON - 0. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KICKBOXINGU to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat BIELSKI, gmina JAWORZE, miejsc. JAWORZE. Adres ul. SPADZISTA, nr 129, lok. ---, miejsc. JAWORZE, kod 43-384, poczta JAWORZE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl