Dane podmiotu

Nazwa F SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa F SEVEN
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000471600
NIP 6762466728
REGON 122905590
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
Adres ul. ŚW. FILIPA, nr 7, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 31-150, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2013-07-26
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Przedmiot działalności
47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
56, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
90, , , DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
93, , , DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
85, , , EDUKACJA
96, , , POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Wawrzyniak Mark Frederick Prezes Zarządu 1976-06-14
Korzonek Michał Robert Członek Zarządu 1990-09-29

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Wawrzyniak Mark Frederick 1976-06-14
Korzonek Michał Robert 1990-09-29

Dane podmiotu F SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - F SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu F SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000471600, NIP - 6762466728, REGON - 122905590. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu F SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW. Adres ul. ŚW. FILIPA, nr 7, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 31-150, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl