Dane podmiotu

Nazwa E&C CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E&C CENTRAL EUROPE
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000463534
NIP 5223006692
REGON 146690589
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
Adres ul. CHMIELNA, nr 132/134, lok. 307, miejsc. WARSZAWA, kod 00-805, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2013-05-24
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Przedmiot działalności
70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
94, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH
18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
De Leersnyder Luc Prezes Zarządu
Nowotnik Wojciech Franciszek Członek Zarządu 1975-07-23
Palusiński Bartosz Marek Członek Zarządu 1983-11-11

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Nowotnik Wojciech Franciszek 1975-07-23
Palusiński Bartosz Marek 1983-11-11
E&c Bvba Spółka Prawa Belgijskiego

Dane podmiotu E&C CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E&C CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E&C CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000463534, NIP - 5223006692, REGON - 146690589. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E&C CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA. Adres ul. CHMIELNA, nr 132/134, lok. 307, miejsc. WARSZAWA, kod 00-805, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl