Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKI CECH GASTRONOMII
Skrócona nazwa ŚLĄSKI CECH GASTRONOMII
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń
Numer KRS 0000447667
NIP 6342815352
REGON 243183535
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
Adres ul. PLAC WOLNOŚCI, nr 12, lok. -, miejsc. KATOWICE, kod 40-078, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
Forma prawna CECH RZEMIEŚLNICZY
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców 2013-01-31
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji CECH REPREZENTOWANY JEST NA ZEWNĄTRZ PRZEZ PREZESA CECHU LUB WICEPREZESA CECHU ORAZ DYREKTORA CECHU W ZAKRESIE UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA. OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWCYH SKŁADAJĄ PREZES LUB WICEPREZES CECHU ŁĄCZNIE Z DYREKTO

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Weindich Jerzy Prezes 1950-01-28
Kucharski Mieczysław Wiceprezes 1953-07-28
Augustyn Aleksandra Skarbnik 1968-04-06
Chojna Maciej Członek Zarządu 1984-01-14
Paterman Janusz Członek Zarządu 1956-03-02

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Lesiak Renata 1974-06-29
Mynarski Michał 1985-11-24
Strzyżewski Marcin 1976-02-14

Dane podmiotu ŚLĄSKI CECH GASTRONOMII przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKI CECH GASTRONOMII. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKI CECH GASTRONOMII - 0000447667, NIP - 6342815352, REGON - 243183535. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKI CECH GASTRONOMII to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE. Adres ul. PLAC WOLNOŚCI, nr 12, lok. -, miejsc. KATOWICE, kod 40-078, poczta KATOWICE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl