Dane podmiotu

Nazwa E I P KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 2 SPÓŁKA JAWNA
Skrócona nazwa E I P KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 2
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000430395
NIP 5691874192
REGON 146263769
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat MŁAWSKI, gmina MŁAWA, miejsc. MŁAWA
Adres ul. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, nr 4, lok. ---, miejsc. MŁAWA, kod 06-500, poczta MŁAWA, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2012-08-28
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Nazwa organu reprezentacji KAZDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
Przedmiot działalności
01, 47, Z, CHÓW I HODOWLA DROBIU
01, 61, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
01, 62, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
01, 63, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
10, 12, Z, PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU
10, 13, Z, PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO
46, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW
46, 21, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
46, 23, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
46, 32, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
46, 33, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
46, 61, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
47, 29, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 76, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
77, 31, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Koźlakiewicz Przemysław 1979-07-18
Koźlakiewicz Ernest 1976-09-01

Dane podmiotu E I P KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 2 SPÓŁKA JAWNA przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E I P KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 2 SPÓŁKA JAWNA. Numer KRS podmiotu E I P KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 2 SPÓŁKA JAWNA - 0000430395, NIP - 5691874192, REGON - 146263769. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E I P KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 2 SPÓŁKA JAWNA to: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat MŁAWSKI, gmina MŁAWA, miejsc. MŁAWA. Adres ul. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, nr 4, lok. ---, miejsc. MŁAWA, kod 06-500, poczta MŁAWA, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl