Dane podmiotu

Nazwa E & G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E & G
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000423557
NIP 8291736648
REGON 101420764
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat ZDUŃSKOWOLSKI, gmina ZDUŃSKA WOLA, miejsc. ZDUŃSKA WOLA
Adres ul. DŁUGA, nr 30, lok. ---, miejsc. ZDUŃSKA WOLA, kod 98-220, poczta ZDUŃSKA WOLA, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2012-06-11
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności 2014-12-31
Data wznowienia działalności 2015-06-01
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE
Przedmiot działalności
35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35, 12, Z, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
27, 12, Z, PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Bomba Damian Marcin Prezes Zarządu 1983-07-14

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Siemińska Ewa 1960-06-17
Bąkowski Tadeusz 1957-05-01

Dane podmiotu E & G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E & G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E & G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000423557, NIP - 8291736648, REGON - 101420764. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E & G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat ZDUŃSKOWOLSKI, gmina ZDUŃSKA WOLA, miejsc. ZDUŃSKA WOLA. Adres ul. DŁUGA, nr 30, lok. ---, miejsc. ZDUŃSKA WOLA, kod 98-220, poczta ZDUŃSKA WOLA, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl