Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKI INSTYTUT MATKI I NOWORODKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa ŚLĄSKI INSTYTUT MATKI I NOWORODKA
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000407557
NIP 6342805164
REGON 242831771
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat KATOWICE, gmina KATOWICE, miejsc. KATOWICE
Adres ul. PIOTROWICKA, nr 83, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-724, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2012-01-11
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJACY SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JDENYM Z WICEPREZESÓW.
Przedmiot działalności
86, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
86, 21, Z, PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
86, 22, Z, PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
86, 23, Z, PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
86, 90, C, PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
86, 90, D, DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
86, 90, A, DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
93, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
96, 04, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Sodowski Krzysztof Prezes Zarządu 1954-06-26
Kielan Krzysztof Wiceprezes Zarządu 1989-05-26

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Zagłębiowskie Centrum Perinatologii Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Dane podmiotu ŚLĄSKI INSTYTUT MATKI I NOWORODKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKI INSTYTUT MATKI I NOWORODKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKI INSTYTUT MATKI I NOWORODKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000407557, NIP - 6342805164, REGON - 242831771. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKI INSTYTUT MATKI I NOWORODKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat KATOWICE, gmina KATOWICE, miejsc. KATOWICE. Adres ul. PIOTROWICKA, nr 83, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-724, poczta KATOWICE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl