Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKI DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa ŚLĄSKI DOM
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000392264
NIP 9910491034
REGON 161370479
Siedziba kraj POLSKA, woj. OPOLSKIE, powiat OPOLSKI, gmina TURAWA, miejsc. TURAWA - MARSZAŁKI
Adres ul. LIPOWA, nr 1, lok. ---, miejsc. TURAWA - MARSZAŁKI, kod 46-045, poczta TURAWA, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2011-08-10
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. - W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH CZŁONKÓW - DWU CZŁONKÓW ZARZĄD
Przedmiot działalności
41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
55, 90, Z, POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
81, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
81, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Żyła Jan Prezes Zarządu 1954-05-02

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Żyła Jan Antoni 1954-05-02

Dane podmiotu ŚLĄSKI DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKI DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKI DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000392264, NIP - 9910491034, REGON - 161370479. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKI DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. OPOLSKIE, powiat OPOLSKI, gmina TURAWA, miejsc. TURAWA - MARSZAŁKI. Adres ul. LIPOWA, nr 1, lok. ---, miejsc. TURAWA - MARSZAŁKI, kod 46-045, poczta TURAWA, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl