Dane podmiotu

Nazwa E - DIAMENTY. PL T. KWIATKIEWICZ M. KWIATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Skrócona nazwa E - DIAMENTY. PL T. KWIATKIEWICZ M. KWIATKIEWICZ
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000380507
NIP 7792389565
REGON 301692462
Siedziba kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat POZNAŃ, gmina POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
Adres ul. 28 CZERWCA 1956 R., nr 406, lok. 13, miejsc. POZNAŃ, kod 61-441, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2011-03-11
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Nazwa organu reprezentacji KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.
Przedmiot działalności
32, 12, Z, PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH
46, 48, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII
47, 77, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 78, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
95, 25, Z, NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW I BIŻUTERII

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Kwiatkiewicz Tomasz Piotr 1982-10-17
Kwiatkiewicz Mikołaj 1985-01-07

Dane podmiotu E - DIAMENTY. PL T. KWIATKIEWICZ M. KWIATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E - DIAMENTY. PL T. KWIATKIEWICZ M. KWIATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. Numer KRS podmiotu E - DIAMENTY. PL T. KWIATKIEWICZ M. KWIATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA - 0000380507, NIP - 7792389565, REGON - 301692462. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E - DIAMENTY. PL T. KWIATKIEWICZ M. KWIATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA to: kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat POZNAŃ, gmina POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ. Adres ul. 28 CZERWCA 1956 R., nr 406, lok. 13, miejsc. POZNAŃ, kod 61-441, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl