Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKI DOM BROKERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa ŚLĄSKI DOM BROKERSKI
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000364296
NIP 6272707461
REGON 241705337
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. ŚWIĘTOCHŁOWICE, gmina M. ŚWIĘTOCHŁOWICE, miejsc. ŚWIĘTOCHŁOWICE
Adres ul. CHORZOWSKA, nr 109, lok. ---, miejsc. ŚWIĘTOCHŁOWICE, kod 41-605, poczta ŚWIĘTOCHŁOWICE, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2010-09-02
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Przedmiot działalności
52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
66, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
66, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
66, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
69, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Sokolik Wojciech Jan Prezes Zarządu 1977-12-29
Orlikowska Ewa Maria Członek Zarządu 1982-03-20

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Orlikowska Ewa Maria 1982-03-20
Rams Stypka Katarzyna Wanda 1979-06-23
Olejnik Daniel Maciej 1976-12-29
Sokolik Wojciech Jan 1977-12-29

Dane podmiotu ŚLĄSKI DOM BROKERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKI DOM BROKERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKI DOM BROKERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000364296, NIP - 6272707461, REGON - 241705337. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKI DOM BROKERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. ŚWIĘTOCHŁOWICE, gmina M. ŚWIĘTOCHŁOWICE, miejsc. ŚWIĘTOCHŁOWICE. Adres ul. CHORZOWSKA, nr 109, lok. ---, miejsc. ŚWIĘTOCHŁOWICE, kod 41-605, poczta ŚWIĘTOCHŁOWICE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl