Dane podmiotu

Nazwa E & SIBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E & SIBAR
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000359314
NIP 5222958522
REGON 142447277
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
Adres ul. ---, nr ---, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod ---, poczta ---, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2010-06-22
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Przedmiot działalności
41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
42, , , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
56, 10, B, RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
56, 30, Z, PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
63, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
62, 0, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
73, 1, , REKLAMA
77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA
49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
52, 10, , MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Muratdagi Erkan Prezes Zarządu

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Muratdagi Erkan

Dane podmiotu E & SIBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E & SIBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E & SIBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000359314, NIP - 5222958522, REGON - 142447277. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E & SIBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA. Adres ul. ---, nr ---, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod ---, poczta ---, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl