Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW
Skrócona nazwa ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń
Numer KRS 0000342670
NIP 6292434500
REGON 241478692
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat DĄBROWA GÓRNICZA, gmina DĄBROWA GÓRNICZA, miejsc. DĄBROWA GÓRNICZA
Adres ul. SIENKIEWICZA, nr 6A, lok. ---, miejsc. DĄBROWA GÓRNICZA, kod 41-300, poczta DĄBROWA GÓRNICZA, kraj POLSKA
Forma prawna STOWARZYSZENIE
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców 2009-12-16
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
Nazwa organu reprezentacji OŚWIADCZENIE WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I INNYCH STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ DWIE OSOBY Z LISTY UPOWAŻNIONYCH UCHWAŁĄ ZARZĄDU W TYM PREZESA ZARZĄDU ODDZIAŁU.

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Tometczak Barbara Maria Prezes 1956-03-04
Czubryt Ewa Elżbieta Wiceprezes 1955-07-12
Zub Jacek Członek 1954-01-13
Nowak Marek Członek 1951-10-21
Charatańska Teresa Maria Członek 1947-03-13
Reczek Iwona Ewa Sekretarz 1957-06-07
Kłębek Dorota Ewa Skarbnik 1965-09-01

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Gąska Robert Stanisław 1972-07-22
Tomasik Jan 1947-06-24
Lis Zenon Jan 1960-12-19

Dane podmiotu ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW - 0000342670, NIP - 6292434500, REGON - 241478692. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat DĄBROWA GÓRNICZA, gmina DĄBROWA GÓRNICZA, miejsc. DĄBROWA GÓRNICZA. Adres ul. SIENKIEWICZA, nr 6A, lok. ---, miejsc. DĄBROWA GÓRNICZA, kod 41-300, poczta DĄBROWA GÓRNICZA, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl