Dane podmiotu

Nazwa E D & F MAN LIQUID PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E D & F MAN LIQUID PRODUCTS POLAND
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000326273
NIP 9581611140
REGON 220757299
Siedziba kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat GDAŃSK, gmina GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK
Adres ul. AL. GRUNWALDZKA, nr 472, lok. ---, miejsc. GDAŃSK, kod 80-309, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2009-03-20
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji JEŻELI POWOŁANY JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU TO JEST ON UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W WYPADKU POWOŁANIA DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE JAKICHKOLWIEK DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE BĄDŹ
Przedmiot działalności
46, 36, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH
10, 62, Z, WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH
10, 81, Z, PRODUKCJA CUKRU
10, 91, Z, PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
46, 21, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Van Der Spek Gijsbert Arie Prezes Zarządu
Broersen Marcus Cornelis Członek Zarządu
De Jong Ernst Artur Alphonsus Członek Zarządu

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
E D & F Man Holdings B.v.

Dane podmiotu E D & F MAN LIQUID PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E D & F MAN LIQUID PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E D & F MAN LIQUID PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000326273, NIP - 9581611140, REGON - 220757299. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E D & F MAN LIQUID PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat GDAŃSK, gmina GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK. Adres ul. AL. GRUNWALDZKA, nr 472, lok. ---, miejsc. GDAŃSK, kod 80-309, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl