Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKA FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH "PRO FUTURO"
Skrócona nazwa ŚLĄSKA FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH "PRO FUTURO"
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń
Numer KRS 0000031534
NIP 6452258527
REGON 277604000
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat TARNOGÓRSKI, gmina RADZIONKÓW, miejsc. RADZIONKÓW
Adres ul. KS. DR. JÓZEFA KNOSAŁY, nr 105, lok. 4, miejsc. RADZIONKÓW, kod 41-922, poczta RADZIONKÓW, kraj POLSKA
Forma prawna FUNDACJA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców 2001-07-27
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ JEDNOSOBOWO PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI.

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Tobor Jakub Gabriel Prezes Zarządu Fundacji 1989-12-12
Tobor Marta Klara Wiceprezes Zarządu Fundacji 1987-03-16

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Tobor Gabriel Franciszek 1961-10-01
Delijewski Zbigniew Kazimierz 1956-03-03

Dane podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH "PRO FUTURO" przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKA FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH "PRO FUTURO". Numer KRS podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH "PRO FUTURO" - 0000031534, NIP - 6452258527, REGON - 277604000. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKA FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH "PRO FUTURO" to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat TARNOGÓRSKI, gmina RADZIONKÓW, miejsc. RADZIONKÓW. Adres ul. KS. DR. JÓZEFA KNOSAŁY, nr 105, lok. 4, miejsc. RADZIONKÓW, kod 41-922, poczta RADZIONKÓW, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl