Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSK XXI
Skrócona nazwa ŚLĄSK XXI
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń
Numer KRS 0000308849
NIP 0
REGON 0
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
Adres ul. 3 MAJA, nr 36, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-97, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
Forma prawna STOWARZYSZENIE
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców 2008-06-26
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADZCEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH TJ. -PREZESA STOWARZYSZENIA, -WICEPREZESÓW STOWARZYSZENIA, -PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH UCHWAŁĄ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PODJĘTĄ NA WNIOSEK PREZESA

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Mikuła Krzysztof Członek Zarządu 1974-07-03
Lisińska Kotowicz Monika Barbara Członek Zarządu 1977-05-30
Morawiak Marek Cezary Członek Zarządu 1983-11-14
Polaczek Jerzy Jan Wiceprezes Zarządu 1961-08-24
Ruksza Paweł Jan Członek Zarządu 1974-12-05
Nawara Radosław Paweł Członek Zarządu 1980-03-19
Karasiewicz Lucjan Dominik Prezes Zarządu 1979-07-10

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Wiener Andrzej 1947-04-28
Ściebiorowski Łukasz 1980-03-13
Łapaj Bożena Irena 1956-09-28

Dane podmiotu ŚLĄSK XXI przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSK XXI. Numer KRS podmiotu ŚLĄSK XXI - 0000308849, NIP - 0, REGON - 0. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSK XXI to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE. Adres ul. 3 MAJA, nr 36, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-97, poczta KATOWICE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl